LAGAN 2011-12-01 – 2011-12-31

BÖSSKOLVENS KAPTEN HOOK SE35017/2010 e Drevkompis Jim S43814/2005 u SEVCH SEJCH SEUCH Pinnådalens Ebba S36011/2007 Äg: Linus Nilsson, Strömsnäsbruk.

02/12. Domare: Berggren Johan. Drev 1: Upptag på rå som buktar mkt bra för hook, kopplas på löpan. Drev 2: Driver rå tills han bryter och går tillbaka till husse, då han har trasslat in sitt ena bakben i reflexvästen. Drev 3: Rådrev som går i lite större bukter, och som hook driver till ett förstapris. Släpper självmant och tar sina bakslag tillbaka och ropas in. Rå synliga med hunden 1-4 min efter. För dagen lite dåligt sök, men jobbar mkt bra på slag. Provet avslutas 1518. Pejlförsedd. Rå 119, Rå 79, Rå 98

Ep: 3(1) – 5(2) / 4 – 5 – 5(2) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 6 = 46 Dpr: I Rå, II Rå, I Rå

HÄNJARPS DIXI S34698/2008 e u Äg: Jonasson Per, Hamneda.

02/12. Domare: Bengtsson Bengt-åke. Dixi har 3 drev till full tid. Rå ses 3-5 ggr i varje drev med tiken 2-5 min efter. I samtliga drev blåses tiken av, och lägger av och kommer till husse. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Rå 101, Rå 92(10), Rå 102(31)

Ep: 4 – 5(2) / 4 – 5 – 4(2) / 4(3) – 5 / 4 – 5 – 6 = 46 Dpr: I Rå, I Rå, I Rå

PRICKEN s40766/2009 e u Äg: Danielsson Magnus, Älmhult.

02/11. Domare: Liljedahl Arne. Pricken har en utm förmåga att resa rå. I drev 1,2 och 4 blåses han in på 100-350m. I drev 3 släpper han vid sjökant 1200m från föraren och återkommer snabbt. Pricken är idag en önskehund. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Rå 92(8), Rå 91, Rå 67, Rå 66

Ep: 5 – 6(2) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 5 / 5 – 5 – 6 = 52 Dpr: I Rå, I Rå, II Rå, II Rå, D-cert

TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 e u Äg: Davidsson Martin, Strömsnäsbruk.

02/12. Domare: Bengtsson Mats. Mkt bra rå-hund. Släpper i första drevet på trafikerad väg. Blåses in på kort avstånd i tredje drevet. Rå synligt i alla dreven. I sista 5ggr med tiken 1-3 min efter. Provet avslutas 1420. Pejlförsedd. Rå 93(10), Rå 98, Rå 94

Ep: 5 – 5(2) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 6 / 4 – 5 – 6 = 51 Dpr: I Rå, I Rå, I Rå, D-cert

J DUNGABACKENS LINA S22336/2006 e SJCH Härkilas Milo I S34492/98H u Sköldsta’s Anja S52009/2004

03/12. Domare: Liljedahl Arne. 1. Reser rå och driver till full tid, uppsöker föraren under drevet, återgår själv och fullföljer. 2. Driver 2 kid med en tappt i område med mkt vatten. Ropas in från nära håll i båda dreven. Provet avslutas 1312. Pejlförsedd. Rå 100(8), Rå 100(47)

Ep: 4 – 4(3) / 4 – 5 – 4(3) / 4(3) – 4 / 4 – 4 – 5 = 42 Dpr: I Rå, I Rå

ASCHUMS BAMSE s29657/2009 e u Äg: Karlsson Lennart, Värnamo.

02/12. Domare: Andersson Hans-ove. Släpp 1: Söker ut mkt bra och reser rå som är synligt flera ggri små bukter. Släpp 2: Reser rå med kid i plantering som driv mkt bra till en kanal. Hunden lägger av och återkommer. Släpps och söker ut men reser inget mer, kopplas när möjlighet till pris upphör. Provet avslutas 1430. Pejlförsedd. Rå 108, Rå 63

Ep: 5 – 4(2) / 4 – 4 – 4(2) / 4(1) – 4 / 4 – 4 – 5 = 42 Dpr: I Rå, II Rå

TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 e u Äg: Davidsson Martin, Strömsnäsbruk.

21/12. Domare: Berggren Johan. Går och försöker på harslag på morgonen, men reser räv som hon driver lite knackigt, men som hon håller igång till full tid. Drev 2: Reser rå som går iväg ett bra stycke innan det börjar bukta. Driver även detta drev lite knackigt men till full tid, där hon kopplas på löpan under ordnade former. Provet avslutas 1350. Pejlförsedd. Räv 97(26), Rå 92(14)

Ep: 5 – 4(2) / 4 – 5 – 4(1) / 4(3) – 5 / 3 – 4 – 5 = 43 Dpr: I Räv, I Rå

EKARPSGÅRDENS LIA I s64590/2007 e u

17/12. Domare: Johansson Jörgen. Släpp 8.00 och söker ut bra och reser rå som buktar snävt till full tid utan noterbara tappter. Blåses in från 300 m på fullt drev. Släpps åter med bra sök. Reser rå som ej vill bukta. Kan höras i 50 min. Tiken dras upp ur kanal i sista stund, kan ej stå på benen varför provet avslutas. Provet avslutas 1218. Pejlförsedd. Rå 98, Rå 50

Ep: 4 – 4(2) / 5 – 5 – 5(1) / 4(3) – 5 / 3 – 4 – 4 = 43 Dpr: I Rå, III Rå

TOLSEBODAS TEODOR S36682/2008 e u

16/12. Domare: Andersson Peter. Hund loss och får slag 8 35 med väckning till 855 då det blir upptag. Driver i små bukter i 80 min då tappt uppstår och äg blåser på hunden. Rå synligt med hund 1 min efter. Nytt upptag på råget som ses 2 ggr. Hunden bryter efter 47 min och återkommer. Provet avslutas 1225. Pejlförsedd. Rå 80, Rå 47

Ep: 4 – 4(4) / 4 – 4 – 4(1) / 4(3) – 4 / 4 – 4 – 4 = 40 Dpr: II Rå, III Rå

ALORS ÖJJE III S13420/2009 e u

27/12. Domare: Andersson Hans-ove. 1. Söker ut mkt bra och reser rå som går över hygge med hund 2 min efter. Drevet går ett flertal gånger över en å. Tapptfritt till full tid och återkommer självmant. 2. Efter mkt bra sök reses smaldjur som drivs till full tid. 3. Reser rå som ses ett flertal ggr i ett drev som går mkt fint. En lovande unghund som hade mkt jaktlust. Provet avslutas 1403. Pejlförsedd. Rå 91, Rå 100, Rå 103

Ep: 5 – 5(2) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 5 / 5 – 5 – 6 = 51 Dpr: I Rå, I Rå, I Rå