Lagan  2012-12-01 – 2012-12-31

AJJA SE47589/2011 e Drevkompis Jim S43814/2005 u Slagstigens Pila S15983/2009 Äg: Göran Svensson, Strömsnäsbruk.

12/12. Domare: Johan Berggren. Släpp 1: Upptag på rå,som buktar mkt bra till full tid.Tiken släpper och kommer till husse. Släpp 2: Reser på nytt rå som springer på domarlaget och ger sig iväg på långskjuts,då släpper tiken och går tillbaks till husse. Släpp 3: Nytt upptag på rå,som buktar mkt bra även detta.Tiken får problem när drevet går in bland gamla drevlöpor.Där visslas hon in på tappt.Rå synliga i samtliga drev med tiken 1-4 min efter. En mkt trevlig ungtik. Provet avslutas 1425. Pejlförsedd. Rå 98, Rå 52, Rå70

  Ep: 4 – 4(2) / 5 – 5 – 4(2) / 5(3) – 5 / 5 – 4 – 5 = 46 Dpr: I Rå, III Rå, II Rå

AJJASE47589/2011 e Drevkompis Jim S43814/2005 u Slagstigens Pila S15983/2009 Äg: Göran Svensson, Strömsnäsbruk.

14/12. Domare: Hans-ove Andersson. 08:00 släpp söker ut mkt bra,reser hare men får tappt på väg ägaren vill koppla. 2: Reser rå som tiken driver mkt bra till rå gör många dubbel löpor,lägger av och kommer till ägaren. Nytt släpp reser rå som hon driver mkt bra,lagom fina bukter. Rå synliga i båda släpp med hunden 2-3 min efter.En väldigt spårnoga hund som man hoppas att gå långt.Kommer tillbaka i båda rå dreven. 4: Söker ut men kan ej finna mer vilt. Provet avslutas 1450. Pejlförsedd. Hare 23, Rå 48, Rå 93

 Ep: 5 – 4(2) / 4 – 5 – 4(2) / 5(3) – 5 / 5 – 5 – 4 = 46 Dpr I Rå, III Rå

AJJA SE47589/2011 e Drevkompis Jim S43814/2005 u Slagstigens Pila S15983/2009 Äg: Göran Svensson, Strömsnäsbruk.

30/11. Domare: Sven-Åke Tagesson. Släpp 1: Tar upp hare,som hon driver mkt förtjänstfullt,i fyra repriser till full tid. Hare synlig med tiken 3-5 min efter. Släpp 2: Tar upp rå,som drivs i stora bukter tills tiken passerar en större asfalterad väg och hundföraren kopplar. Släpp 3: åter släpp med upptag på rå,som drivs i snäva bukter tills tiken kopplas och provet avslutas. Rå synliga i båda dreven med tiken 0,5-2 min efter. Provet avslutas 1458. Pejlförsedd. Hare 107(63), Rå 51, Rå 70(13)

  Ep: 5 – 4(2) / 4 – 4 – 4(2) / 5(4) – 5 / 4 – 4 – 5 = 44 Dpr: I Hare, III Rå, II Rå

ASTA SE22604/2010 e Flotågårds David S30860/2002 u Doverdalens Popzie S16876/2006 Äg: Jimmy Johansson, Rydaholm.

07/12. Domare: Joakim Berggren. Drev 1: Hund släpps med snabbt upptag på get o kid,hund gör ett kanon drev till full tid.Fravet buktar mkt trångt. Drev 2: Hund tar upp rå som genom en trädgård med mycket nattslag som hunden ej reder ut och ägaren kopplar. Drev 3: Hund går på slag och sen blir de ett påstick,drevet går ut på stora fält och hunden lyckas inte reda ut nya och gamla slag och ägaren kopplar. Drev 4: Hund tar snabbt upp och drevet buktar bra och drevet går till full tid och ägaren visslar av hund och kopplar.Mkt trevlig tik med stor jaktlust. Provet avslutas 1515. Pejlförsedd. Rå121, Okänt, Rå 127

  Ep: 4 – 4(3) / 5 – 5 – 5(3) / 5(3) – 4 / 3 – 5 – 5 = 45 Dpr: I Rå, I Rå

FÅLLENS KITTY S46992/2008 e Drevstigens Yppo S57225/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Sabine O Neil Dinning, Rydaholm.

07/12. Domare: Johan Berggren. Släpp 1: Upptag på rå som buktar mkt bra till full tid,å blåses in på tappt. Släpp 2: Reser get med 2 kid som sträcker ut och går ur hörhåll,blåses sedan in på tappt. Släpp 3: Börja väcka på räv,men reser get å kid,som buktar även dessa mkt fint. Kitty släpper när hon passera dommarlagets slag och söker upp detta. Rå avspårade o synliga i samtliga drev,med Kitty 1-3 min efter. Provet avslutas 1415. Pejlförsedd. Rå 93(10), Rå 66(7), Rå 49

  Ep: 4 – 4(2) / 4 – 5 – 4(2) / 4(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 43 Dpr: I Rå, II Rå, III Rå

HÄNJARPS ELIN SE43235/2011 e Drevkompis Jim S43814/2005 u Carro S13946/2004 Äg: Reine Gustavsson, Strömsnäsbruk.

20/12. Domare: Joakim Berggren. Drev 1: Tiken tar snabbt upp rå som buktar bra till full tid.Drev 2: Tiken finner till slut slag av rådjur i ett område med mkt nya grisslag.Drevet buktar bra och ägaren kopplar i löpan vid full tid. Drev 3:Tiken söker ut och leder till påstick och sträcker ut men börja bukta och rå avspåras.Husse visslar av tiken på 200 m av rädsla för tassarna då skaren kommit.En tik med enorm motor och utmärkt jaktlust. Provet avslutas 1352. Pejlfösedd. Rå 99, Rå 92, Rå 65

  Ep: 5 – 5(2) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 6 / 3 – 5 – 6 = 50 Dpr: I Rå, I Rå, II Rå ,D-cert

HÄNJARPS ELIN SE43235/2011 e Drevkompis Jim S43814/2005 u Carro S13946/2004 Äg: Reine Gustavsson, Strömsnäsbruk.

04/12. Domare: Arne Liljedal. Släpp 1: Reser rå som går mellan öar i sjö med dålig is kallas in på drev då det är risk att Elin kan hamna i vattnet. Drev 2: Mkt bra upptag på rå som hon driver till full tid,kallas in från ca 100 m. Drev 3: Nytt upptag på rå,lägger av efter 99 min och kommer till föraren efter ca 50 min passerar drevdjuret nära oss och tiken kommer till föraren men återgår själv och fullföljer drevet.En mkt bra rå hund. Provet avslutas 1321. Pejlförsedd. Rå 50, Rå 92, Rå 99

  Ep: 5 – 5(1) / 5 – 5 – 5(1) / 4(3) – 5 / 4 – 5 – 6 = 49 Dpr: III Rå, I Rå, I Rå ,D-cert

JUNKBODAS PELÉ S48725/2008 e Aldermyrens Tarras S53418/2003 u Dreveråsens Sita I S23953/2002 Äg: Arnold Davidsson, Strömsnäsbruk.

07/12. Domare: John Jönsson. Drev 1: Finner slag och reser efter någon minut,driver i bukter till full tid. Drev 2: Börja väcka strax efter släpp och reser efter en stund rå,synligt efter 15 min drev,hund 1 min efter. Drev 3: Släpper på åker väcker omgående och Pelé driver 3 rådjur passerar i åkerkant efter 10 min drev.I samtliga drev rå synliga flera ggr Pelé 0,5-5 min efter flesta gångerna 1-2 min.Samtliga drev kopplat på löpan. Provet avslutas 1407. Pejlförsedd. Rå 91, Rå 92, Rå 101

  Ep: 3(9) – 5(3) / 5 – 6 – 5(2) / 5(3) – 5 / 3 – 3 – 6 = 46 Dpr: I Rå, I Rå, I Rå

MYLLEVÅNGENS ALMA S50682/2009 e Drevkompis Jim S43814/2005 u MyllevÅngens Fixa S26411/2005 Äg: Olsson Magnus, GlimÅkra.

28/12. Domare: Joakim Berggren. Drev 1: Hund söker ut bra,och går iväg på en lång sökrunda utan att ta upp något djur. Drev 2: Hund söker ur en plantering och får slag,drevet går knackigt men drivs till ett andra pris. Drev 3: Hund söker ur plantering utan att lyckas resa något djur. Och ägaren kopplar. Dåligt med slag under dagen då det frös på ordentligt på morgonen. Provet avslutas 1405. Pejlförsedd., Rå 76

  Ep: 5 – 3(2) / 4 – 4 – 4(2) / 4(3) – 5 / 4 – 4 – 4 = 41 Dpr: II Rå

NELLY S51645/2008 e Ägostigens Cesar S24540/2001 u Hasses Polly S18233/2004 Äg: Johan Magnisson, Ljungby.

18/12. Domare: Reine Gustavsson. Drev 1: Tappten Är i ett mossområde,kallas av på 150 m påfullt drev utom synhåll. Drev 2: Tappar hunden vid brett dike o går halva löpa tillbaka där vi väntar. Drev 3: Sträcker ut 1,5 km o hunden bryter o går ca halva sträckan tillbaka där vi väntar på henne. Provet avslutas 1420. Pejlförsedd. Rå 90(20), Rå 66, Rå 29

  Ep: 3(1) – 4(2) / 4 – 4 – 4(1) / 4(3) – 5 / 5 – 5 – 5 = 43 Dpr: I Rå, II Rå

PRICKEN S40766/2009 e Thepelis Alex S21209/2003 u Debbie S41650/2006 Äg: Magnus Danielsson, Älmhult.

18/12. Domare: Sven-Åke Tagesson. 1: Hunden loss 08:00 med upptag på liten brun hare 08:12 och ett mkt bra drev i två repriser till full tid. 2: Tar upp rå,som drivs i två repriser till full tid. Rå avspårat. Problemet vid andra släppet,var en grisflock hade valsat omkring under natten. Provet avslutas 1405. Pejlförsedd. Hare 100(28), Rå 108(49)

  Ep: 4 – 4(2) / 5 – 4 – 4(2) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 44 Dpr: I Hare, I Rå

PRICKEN S40766/2009 e Thepelis Alex S21209/2003 u Debbie S41650/2006 Äg: Magnus Danielsson, Älmhult.

07/12. Domare: Mats Bengtsson. Verka ha problem med kylan och den torra snön på morronen.De två första dreven slutar i då tappter och föraren väljer att koppla. Nästa två drev går betydligt bättre dock utan det ricktiga flytet.Rå synliga i alla dreven med hunden 1-4 min efter. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Rå 48(14), Rå 70(10), Rå 117, Rå 62

  Ep: 4 – 5(3) / 4 – 4 – 4(3) / 4(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 43 Dpr: III Rå, II Rå I Rå, II Rå

SIMBACKENS TRILLE S40496/2005 e Simbackens Skotte S27344/99 u Härkilas Iza Iii S42711/2003 Äg: Berggren Leif, Alvesta.

17/12. Domare: Reine Gustavsson. Drev 1:Drar iväg men vi håller kontakt och kopplar på löpan vid full tid. Drev 2: Buktar fint tills drevet går in i en flock med grisar och hunden får en tappt på 28 min,sen driver Trille till full tid och kallas in från tappt. Drev 3: Buktar bra tills hundn bryter vid bred bäck och söker upp oss.Trille har bra tryck i sina drev o ett mkt bra skall. Provet avslutas 1430. Pejlförsedd. Rå 95, Rå 92(28), Rå 50

  Ep: 4 – 5(2) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 6 = 48 Dpr: I Rå, I Rå, III Rå ,D-cert

SKOGSSKALLETS FIGO S42883/2007 e Brånshults Malte S30828/99H u Vättervindens Lina S33232/2002 Äg: Martin Jönsson, Agunnaryd.

18/12. Domare: Leif Ringström. Drev 1: Buktar mkt bra tappten uppstod vid en bred kanal,rå sågs 2 ggr med hunden 2 min efter. Drev 2: Drev tapptfritt en svenskhare,haren sågs en gång med hunden 4 min efter. Provet avslutas 1345. Pejlförsedd. Rå 90(10), Hare 90

  Ep: 4 – 5(2) / 5 – 5 – 5(1) / 5(3) – 5 / 4 – 5 – 5 = 48 Dpr: I Rå, I Hare ,D-cert