LAGAN 2012-02-01 – 2012-02-29

CARLSATORPETS ASTA SE14942/2010 e u Äg: Eriksson Bo, Gullabo.

08/02. Domare: Johansson Ove. Två korta drev på hare. Hårdfrusen torr snö gav dåliga vittringsförhållanden denna dag. Provet avslutas 1500., Hare 7, Hare 13

Ep: 5 – 3(2) / 2 – 2 – 2(3) / 0 – 0 / 4 – 4 – 3 = 25 Dpr: 0:a