Markaryd 2016-05-14

Domare: JOHANSSON GÖRAN

Kronobergs dreverklubb

 

DREVER Juniorklass (9 – 18 mån) Hanar

ALFRED SE30210/2015 e C.I.B FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B u Anni SE47587/2011 Äg: Martin Nilsson, .

Mkh: 35 cm. Maskulin hund, dock lit tunn underkäke. Bra ögon,korekta öron,kraftig fin hals,stark fin rygg, bra kors, välutveckaldbröstkorg för sin åldern. Aningen öppen i sin vinkel bak, bra fram, kraftig fin benstomme, bra tassar, parallela fina rörelse. Bra päls och färg Very Good kval.

FRILJUSETS DEXTER SE45204/2015 e J Tk Max NO52744/09 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Martin Ericsson, .

Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret hanhuvud, fina detaljer, bra ögon, mkt bra öran, bra hals, stark fin rygg, bra kors, utmärkt lång fin bröstkorg med förbröst, utm vinklar fint ua. Kraftig benstomme, fina tassar, parallela rörelse, bra päls och färg Ment.: ua. Excellent kval., 4:a konk., CK

FRILJUSETS DRILLE SE45207/2015 e J Tk Max NO52744/09 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Jimmy Nilsson, .

Mkh: 35 cm. Hane som har något snipigt och kort nosparti. bra ögon öron hals, stark fin rygg, bra kors, välutveklad bröstkorg, fint förbröst, kraftig fin benstomme, bra tassar, parallela fina rörelse, utmärkt päls och färg välvisad Ment.: ua. Very Good kval.

HÄCKLEKULLENS ACKE SE25150/2015 e Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Häcklekullens Ada SE50364/2010 Äg: Bertil Dragstedt, .

Mkh: 34 cm. Mask tillräckligt huvud, aningen tunn underkäke, bra ögon öron, kraftig fin hals, ännu ej helt färdig i bröstkorgen, korekta vinklar, kraftig fin benstomme, bra tassar. fina paralella rörelse, bra färg och päls. Ment.: ua. Very Good kval.

HÄCKLEKULLENS BUSTER SE25153/2015 e Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Häcklekullens Ada SE50364/2010 Äg: Lars Nilsson, .

Mkh: 36 cm. Maskulint välskuret huvud, aningen ljusa ögon, kraftig fin hals, stark fin rygg, bra kors, ännu ej helt färdig i bröstkorgen särskilt i den bakre delen, ordinära vinklar kraftig fin benstomme, utm tassar, paralella fina rörelse, välvissad, bra päls och färg, ger ett lite luftigt intryck i dag. Very Good kval.

HÄCKLEKULLENS ZMIRNOFF SE25154/2015 e Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Häcklekullens Ada SE50364/2010 Äg: Linus Nilsson, .

Mkh: 35 cm. Maskulint vackert huvud, bra proportioner, bra ögon, utm öron, kraftig fin hals stark fin rygg, bra kors, välutvecklad bröstkorg, fint förbröst, utm vinklad, kraftig fin benstomme, bra tassar, parallela rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

HÄNJARPS HULKEN SE43326/2015 e J Västralunds Rex SE43197/2010 u Hänjarps Essi SE43234/2011 Äg: Lennart Bengtsson, .

Mkh: 34 cm. Maskulint bra huvud kunde ha ngt bättre utvecklad underkäke, bra ögon och öron, kraftig hals, stark bra rygg, bra kors, lång bröstkorg, fint förbröst, välvinklad fin benstomme, bra tassar, fina rörelse, bra päls och färg Ment.: ua. Excellent kval.

PRICKEN JUNIOR SE47997/2015 e J Pricken S40766/2009 u Herröskogens Blixtra SE38204/2010 Äg: Magnus Danielsson, Göteryd.

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, fina detaljer, bra ögon och öron, utm hals, stark fin rygg, bra kors, tillräckelig bröstkorg för sin ålder, välvinklad, kunnde ha ngt starkare handlovar, bra tassar,, vägvinnade flytande rörelse, bra päls och färg Excellent kval.

VILTSTIGENS DACKE SE25900/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Hänjarps Elin SE43235/2011 Äg: Gunnar Fridell, .

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, fina detaljer, bra ögon och öron, utm hals rygg kors, lång fin bröstkorg, fint förbröst, mkt bra vinklar, kraftig benstomme, bra tassar, parallella fina rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 2:a konk., CK, 4:a B H/Tkl.

VILTSTIGENS DALTON SE25902/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Hänjarps Elin SE43235/2011 Äg: Simon Holgesson, .

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, bra proportioner, bra ögon och öron, utm hals rygg kors, utm brötskorg, bra längd, fint förbröst, välvinklad, kraftig benstomme, bra tassar, fina parallella rörelse, bra päls och färg Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/Tkl.

VILTSTIGENS DIX SE25901/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Hänjarps Elin SE43235/2011 Äg: Fredrik Karlsson, .

Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret huvud, fina detaljer, bra ögon och öron, stark fin hals och rygg, utm kors, mkt bra bröstkorg, välvinklad, kraftig fin benstomme, bra tassar, utmärkta rörelse med bra steglängd, bra päls och färg, visas i något tunnt skick. Excellent kval., 3:a konk., CK

VILTSTIGENS DYLLAND SE25903/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Hänjarps Elin SE43235/2011 Äg: Gunnar Fridell, .

Mkh: 35 cm. Maskulint vackert huvud, fina detaljer, bra ögon och öron, bra hals och rygg, ordinärt kors, kunnde vara ngt längre i bröstkorgen allt i de bakre revbenen, bra vinklar, kraftig benstomme bra tassar, parallella rörelse, bra färg och päls Ment.: ua. Very Good kval.

 

DREVER Unghundsklass (15 – 24 mån) Hanar

SIMBACKENS BALDER SE58564/2014 e u J Simbackens Uddis S31560/2008 Äg: Mathias Svensson, .

Mkh: 36 cm. Maskulint välskuret huvud, fina detaljer, aningen köttig nos, bra ögon och öron, kraftig hals, lång rygg, fint kors, bra bröstkorg fint djup, bra förbröst, bra vinklar, parallella fina rörelse, bra benstomme och tassar, bra päls och färg Ment.: ua. Excellent kval., 1:a konk., CK

SIMBACKENS BONZO SE58567/2014 e Friljusets Billy SE43690/2012 u J Simbackens Uddis S31560/2008 Äg: Bengt Olsson, .

Mkh: 37 cm. Kraftigt välskuret huvud, fina detaljer, bra ögon, kunnde ha ngt mer rundade öron ner till, kraftig hals, stark rygg, aningen kort kors, bra bröstkorg, bra djup, fint förbröst, önskar ngt mer väutvecklade bakre revben, bra vinklar, kraftig benstomme, bra tassar, lediga rörelse, är lite luftig, bra päls och färg. Very Good kval., 2:a konk.

 

DREVER Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Hanar

J ABBE SE38467/2013 e J Bruzadalens Cesar S14976/2008 u Äg: Magnus Andersson, .

Mkh: 35 cm. Kraftigt maskulint huvud, fina detaljer, ngt iriterade ögon, väl ansatta öron kunnde vara ngt rundare i sin nedre del, utm hals rygg kors, utm bröstkorg, välvinklad, kraftig fin benstomme, bra tassar, vägvinnade rörelse, välvissad, bra päls och färg Ment.: ua. Excellent kval., 4:a konk., CK

J ACKERS ANTON SE35952/2012 e Acke SE22599/2010 u SEUCH SEJCH Linnébackens Ulli S55776/2003H Äg: Bernt & Karin Pettersson, .

Mkh: 34 cm. Kraftigt maskulint huvud, aningen ljusa ögon, utm öron, kraftig fin hals, stark rygg, utm kors, utm bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, kraftig benstomme, mkt bra tassar, lediga rörelse, bra päls och färg Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/Tkl., BIM

J FRILJUSETS BELLMAN SE43688/2012 e J Tk Max NO52744/09 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Erik Bergström, .

Mkh: 35 cm. Hane men lite kort snipigt nosparti, aningen ljusa ögon, lite korta öron, kraftig fin hals, stark rygg som kunnde vara några tum längre, välutveklad bröstkorg, bra vinklar, kraftig fin benstomme, kraftiga tassar, lediga rörelse, bra päls och färg Very Good kval.

J FRILJUSETS CEHUPERMAN SE40886/2013 e NOJCH NOUCH Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Anders Nilsson, .

Mkh: 34 cm. Hane mne tydligare könsprägel önskas, kort snipigt nosparti, bra ögon och öron, kraftig hals, stark bra rygg, bra kors, bra vinklar, kunnde ha ngt bättre utvecklade bakre revben, fint förbröst, passande benstomme, bra tassar, flyttande rörelse, bra päls och färg Ment.: ua. Good kval.

J TOLSEBODAS ÖMIL SE32184/2014 e SEUCH Västergyllens Chester S36019/2007 u J Tolsebodas Vånna S23917/2009 Äg: Sten Johansson, .

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, fina detaljer, bra ögon, kunnde ha ngt längre öron, kraftig hals, stark rygg, bra hals, fin bröstkorg och förbröst, bra benstomme och tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.

J SE JCH SIMBACKENS TRILLE S40496/2005 e J Simbackens Skotte S27344/99 u Härkilas Iza Iii S42711/2003 Äg: Annika Berggren, Järna.

Mkh: 35 cm. Gammal gentleman av god vigör, vackert huvud, rätta proportioner, bra ögon och öron, stark fin rygg, bra kors, utm bröstkorg, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 3:a konk., CK

 

DREVER Öppen klass (över 15 mån) Hanar

ZLATAN SE17737/2011 e SEJCH SEUCH Majbergets Kalle S26376/2006 u J SEUCH Tolsebodas Ubba S36688/2008 Äg: Simon Holgesson, .

Mkh: 35 cm. Kraftigt maskulint huvud ngt ljusa ögon, tillräckeliga öron, bra hals, lite mjuk och vek i ryggen, utm kors och bröst korg, bra vinklar, kraftig benstomme, bra tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Very Good kval., V:a Ökl, 1:a konk.

 

DREVER Juniorklass (9 – 18 mån) Tikar

ALICE SE30213/2015 e C.I.B FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B u Anni SE47587/2011 Äg: Fredrik Hugosson, .

Mkh: 33 cm. Feminint välskuret tikhuvud, mörka bra ögon, kraftig fin hals, lång rygg, bra kors, utm bröstkorg, fint förbröst, vävinklad, utm benstomme, bra tassar, parallella fina rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

ANNEDALS NORPAN SE40545/2015 e C.I.B FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B u J Selma SE45802/2010 Äg: Lars Larsson, .

Mkh: 33 cm. Feminint välskuret huvud, rätta proportioner, bra ögon och öron, kraftig hals lång stark rygg, fint kors, välutveklad bröstkorg, bra djup, fint förbröst, välvinklad, bra tassar kraftig benstomme, utm rörelse, bra steglängd, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

BAKKESKOGENS LISA SE15198/2016 e J Drevkompis Jim S43814/2005 u NOUCH NOJCH SEUCH Bakkeskogen’s Bella NO36882/12 Äg: Reine Gutafsson, Strömsnäsbruk.

Mkh: 33 cm. Feminint välskuret huvud, bra uttryck, bra ögon, utm öron, aningen ljus nos, utm hals och rygg, rätt fint långt kors, mkt bra bröstkorg med fint förbröst, vävinklad, kunnde ha ngt mer slutna tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Excellent kval.

BALTARNS RIA SE27744/2015 e J Buster SE55374/2010 u Baltarns Passa SE31791/2012 Äg: Gustaf Gustafsson, .

Mkh: 33 cm. Rätt feminint huvud, aningen ljusa ögon, tillräckeliga öron, bra hals, tillräckelig rygg, kors, ännu ej färdig i bröstkorgen, bra vinklar, bra benstomme och tassar,rör sig med lite lösa armbågar, kunnde ha lite bättre päls. Ment.: ua. Very Good kval.

DREVSTIGENS ÖNSKA SESE29447/2015 e J Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: Niclas Kanstedt, .

Mkh: 34 cm. Vackert feminint tikhuvud, bra uttryck, bra ögon, tiiräckeliga öron, bra hals rygg kors, utm förbröst och bröstkorg, utm vinklar, bra benstomme, bra tassar, bra lediga rörelse, bra päls och färg. Excellent kval., 4:a konk., CK

FRILJUSETS DACKA SE45202/2015 e J Tk Max NO52744/09 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Dan Karlsson, .

Mkh: 33 cm. Feminint huvud, bra proportioner, aningen ljusa ögon, kraftig hals, stark rygg, aningen brant kors, utm bröstkorg, bra vinklar fram, aningen öppen bak, utm benstomme, bra tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Very Good kval.

FRILJUSETS DINA SE45201/2015 e J Tk Max NO52744/09 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Axel Hjelm, .

Mkh: 33 cm. Feminint huvud, bra uttryck, bra ögon, kunnde ha något rundare öron i sin nedre del, utm hals rygg och kors, mkt bra bröstkorg, vävinklad, fin benstomme, väl slutna fina tassar, utm rörelse, välvisad, bra päls och färg. Excellent kval.

HÄCKLEKULLENS PEPPSI SE25157/2015 e Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Häcklekullens Ada SE50364/2010 Äg: Bertil Karlsson, .

Mkh: 32 cm. Vackert feminint huvud med fina detaljer, mörka bra ögon, mkt bra öron, utm hals rygg kors, bra vinklar, mkt bra bröstkorg för åldern, fin och bra benstomme, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

HÄCKLEKULLENS TESSAN SE25156/2015 e Slagstigens Snobben SE12316/2011 u Häcklekullens Ada SE50364/2010 Äg: Sven Karlsson, .

Mkh: 33 cm. Utm vackert tikhuvud, bra ögon och öron, utm hals rygg och kors, bra bröstkorg, välvinklad runt om, mkt bra benstomme, utm tassar, lediga fina rörelse, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

HÄNJARPS HEDDA SE43324/2015 e J Västralunds Rex SE43197/2010 u Hänjarps Essi SE43234/2011 Äg: Per Jonasson, Hamneda.

Mkh: 32 cm. Vackert tikhuvud, bra proportioner, bra ögon, kunnde haft ngt rundare öron, bra hals, stark rygg, ordinärt kors, ej helt färdig i bröstkorgen, ordinära vinklar, bra benstomme och tassar, lediga rörelse, behöver några månader till för att utvecklas, bra päls och färg. Ment.: ua. Very Good kval.

HÄNJARPS HOLLIE SE43325/2015 e J Västralunds Rex SE43197/2010 u Hänjarps Essi SE43234/2011 Äg: Johannes Jonasson, .

Mkh: 35 cm. Nätt fint tikhuvud, ngt fattig underkäcke, lite ljust nospegel, bra ögon och öron, bra hals, stark rygg, ordinärt kors, ej fullt utvecklad bröstkorg, framförallt i den bakre delen, öppna vinklar fram och bak, passande benstomme, bra tassar, behöver växa till sig, ger ett luftigt intryck i dag, bra päls och färg. Ment.: ua. Good kval.

KULLAJÄGARENS MAXIE SE16437/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Elisabet & Holger Svensson, .

Mkh: 33 cm. Mkt vackert välskuret tikhuvud, bra proportioner, bra ögon, kunnde ha ngt rundare öron, bra hals rygg och kors, utm bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, fin benstomme, bra tassar, utm rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 1:a konk., CK

KULLAJÄGARENS MILA SE16440/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Carl Holst, .

Mkh: 33 cm. Mkt vackert feminint huvud, bra proportioner, utm öron, bra hals,lång fin rygg, aningen kort kors, ännu ej färdig i bröstkorgen spec bakre delen, utm vinklar, fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg. Ment.: ua. Very Good kval.

KULLAJÄGARENS MIRA SE16439/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Joakim Sandberg, .

Mkh: 33 cm. Vackert feminint huvud, bra uttryck,bra ögon, utm öron, bra hals, lång stark rygg, bra kors, lite kort bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, fin benstomme, bra tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Hänjarps Elin SE43235/2011 Äg: Ingvar Karlsson, .

Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud, bra uttryck, bra ögon och öron, grov fin hals, lång rygg, utm kors, lång fin bröstkorg med fint förbröst, välvinklad, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 2:a konk., CK

VILTSTIGENS DORIS SE25899/2015 e Friljusets Billy SE43690/2012 u Hänjarps Elin SE43235/2011 Äg: Hans Kjellman, .

Mkh: 33 cm. Mkt vackert uttrycksfullt tikhuvud, fina proportioner, mörka ögon, korekta öron, bra hals, utm förbröst, välvinklad, bra benstomme och tassar, lediga rörelse, välvisad, djup bröstkorg. Ment.: ua. Excellent kval., 3:a konk., CK

VÄSTRALUND G INA SE37306/2015 e J Fagertärn’s Amigo SE48425/2010 u J Västralunds Piraya S31556/2008 Äg: Jan Ove Lundkvist, .

Mkh: 33 cm. Välskuret vackert tikhuvud, fina proportioner, bra ögon och öron, kraftig fin hals, lång fin rygg, brett kors, utm bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, utm benstomme, bra tassar, lediga rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval.

VÄSTRALUNDS EBBA SE37295/2015 e J Västralunds Rex SE43197/2010 u Stråkens Alise SE23301/2012 Äg: Jonas Olsson, .

Mkh: 34 cm. Feminint huvud, aningen fattig underkäke, bra ögon och öron, utm rygg halls och kors, ännu ej färdig i bröstkorgen framförallt i den bakre delen, ordinärt vinklad, utm benstomme, mkt bra tassar, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Very Good kval.

 

DREVER Unghundsklass (15 – 24 mån) Tikar

SIMBACKENS BESSIE SE58568/2014 e Friljusets Billy SE43690/2012 u J Simbackens Uddis S31560/2008 Äg: Johan Berggren, Vislanda.

Mkh: 34 cm. Mkt vackert tikhuvud, rätta uttrycket, bra ögon och öron, utm hals, stark fin rygg, brett fint kors, utm bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, kraftig benstomme, mkt bra tassar, lediga rörelse, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 1:a konk., CK

 

DREVER Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Tikar

J FRILJUSETS BESSIE SE43684/2012 e J Tk Max NO52744/09 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Jonas Kraft, Hamneda.

Mkh: 34 cm. Vackert proportionerligt tikhuvud, mörka bra ögon, aningen korta öron, kraftig hals, lång rygg, bra brett kors, lång djup bröstkorg, fint förbröst, kunnde vara ngt smalare nertill, utm vinklar, kraftig benstomme, bra tassar, lediga rörelse, grov päls, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., CK

J FRILJUSETS CILLA SE40878/2013 e NOJCH NOUCH Haresporet’s Nix-baron NO35444/10 u J Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Robert Hovnell, .

Mkh: 32 cm. Bra proportionerligt tik huvud, bra ögon, kanske ha ngt bättre öron, bra hals och rygg, ordinärt kors, kunnde ha ngt längre bröstkorg, välvinklad runt om, utm benstomme, bra tassar, rör sig ledigt, bra päls och färg välvisad. Ment.: ua. Excellent kval., CK

J LUNNAVIKENS AYA SE15385/2014 e SEUCH Skogsskallets Figo S42883/2007 u J Biabys Raila S16087/2008 Äg: Bo Hagelvik, .

Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud och uttryckt, utm ögon och öron, kraftig hals, stark lång rygg, brett kors, utm bröstkorg med fint förbröst, bra vinklad fram, aningen öppen bak, utm benstomme och tassar, vägvinnade fina rörelse, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 3:a konk., CK

J SKOGSDALENS JULLI SE28546/2014 e Skogsdalens Jojje SE20132/2011 u Skogsdalens Kia SE48601/2012 Äg: Axel Karlsson, .

Mkh: 33 cm. Vackert proportionerligt tikhuvud, fina detajer, ngt ljusa ögon, bra öron, utm hals, bra rygg och kors, utm bröstkorg med fint förbröst, välvinklad, kraftig benstomme, bra tassar, vägvinnade rörelse, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 4:a konk., CK

J STELLA SE30852/2013 e Blixten S35992/2006 u Nätebackens Ajja SE52165/2010 Äg: Tobias Narven, .

Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud, bra ögon och öron, bra hals, lång fin rygg, korekt kors, utm bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, bra benstomme och tassar, mkt bra rörelse med bra frånskjut, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 2:a konk., CK, 4:a B H/Tkl.

J SVANSTRANDENS FLISAN SE20860/2014 e J Grenebackens Apollo SE22745/2011 u J SEUCH Svanstrandens Mira S43868/2006 Äg: Leif Samuelsson, Linneryd.

Mkh: 33 cm. Bra tikhuvud, bra proportioner, bra uttryck, aningen ljusa ögon, utm öron, kraftig hals, stark rygg, bra kors, lång bröstkorg med fint förbröst, välvinklad, kraftig benstomme, bra tassar, flytande rörelse, välvisad Ment.: ua. Excellent kval., CK

SE VCH ANNEDALS METTA SE54888/2014 e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007 u J Selma SE45802/2010 Äg: Lennart Johansson, .

Mkh: 34 cm. Vackert uttrycksfullt tikhuvud fina detaljer, mörka bra ögon, bra öron, kraftig hals, stark rygg, utm kors, utm bröstkorg med fint förbröst, välvinklad, utm benstomme, bra tassar, vägvinnade steg, välvisad. Ment.: ua. Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/Tkl.

 

DREVER Öppen klass (över 15 mån) Tikar

FALLASKOGENS ÄNGLA SE34885/2013 e Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J Fallaskogens Fia S64932/2008 Äg: Adam Almqvist, Växjö.

Mkh: 34 cm. Mkt vackert tikhuvud, ljusa ögon störs ngt, fina öron, utm rygg hals och kors, utm bröstkorg fint förbröst, mkt fina vinklar, kraftig benstomme, bra tassar, lediga vägvinnade rörelse, utm päls och färg. välvisad. Ment.: ua. Excellent kval., E:a Ökl, 1:a konk., CK, 1:a B H/Tkl., BIR

HÄNJARPS GRY SE36070/2014 e J Västralunds Rex SE43197/2010 u J Hänjarps Dixi S34698/2008 Äg: Martin Jonasson, .

Mkh: 34 cm. Nätt fint tikhuvud, dock ngt fattig underkäke, aningen ljusa ögon, kunnde ha ngt större öron, kraftig hals, utm rygg, aningenfallande kors, lång förbröst och fint, ordinärt vinklad, fin benstomme, bra tassar, lediga rörelse, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Very Good kval., V:a Ökl, 2:a konk.

 

DREVER Championklass (över 15 mån) Tikar

J SE UCH DONNA SE13913/2013 e J Pricken S40766/2009 u J Ekarpsgårdens Lia I S64590/2007 Äg: Tim Sjöstrand, .

Mkh: 33 cm. Tik som mkt väl motsvarar sina tidigare meriter, mkt vackert huvud, bra ögon och öron, utm hals, bra kors, lång bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, kraftigbenstomme, bra tassar, flyttande rörelse, välvisad, bra päls och färg. Ment.: ua. Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/Tkl.

 

DREVER Avelsklass Tikar

J TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 e J SEUCH Pavjs Ricky S63414/2004 u SEJCH SEUCH SEVCH Tuthammarens Essie S35489/2000H Äg: Davidsson Martin, STRÖMSNÄSBRUK.

2-31-44-45 Bra jämn grupp färg och storleksmäsigt, bra köns prägel, starka rygga, fina rörelse, kraftig fin benstomme, bra tassar 1:a Avelskl., HP Avel