Lagan 2012-10-01 – 2012-10-31

DONNA S65047/2006 e Evjos Acke S37502/2002 u Betty S46838/99 äg: Jan Lindeberg, Ljungby.

31/10. Domare: Johan Berggren. Drev 1: Upptag på en get o tre kid,som Donna driver till ett 3:dje pris.övriga drev vill hon inte fullfölja för dagen.Hon släpper och gå självmant tillbaks till husse.Första drevet visslades hon in på tillbakagång. Provet avslutas 13355. Pejlförsedd. Rå 52, Okänt 5, Okänt 28, Rå 29

Ep: 3(1) – 3(2) / 3 – 4 – 3(1) / 4(3) – 4 / 4 – 4 – 4 = 36 Dpr: III Rå

SLAGSTIGENS RONJA SE25543/2010 e Ari N04023/02 u Slagstigens Kiri S13568/2006 äg: Jyrki Vouti, Kalvsvik.

05/10. Domare: Roland Johansson. Släpp 1: Ronja reste rådjuret intill en oskördad veteåker.Rådjuret passerade åkern ett flertal gånger.Ronja klarade problemen bra men fick en lång tappt vid åkern.Ronja har ett välhörbart o nyanserat skall. Släpp 2: Ronja fann inget rådjur trotts ett stort sökområde. En mycket trevlig tik. Provet avslutas 1330. Pejlförsedd. Rå 104(61)

Ep: 3(1) – 4(1) / 4 – 5 – 4(1) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 4 = 42 Dpr: I Rå

 

 

Lagan 2012-11-01 – 2012-11-30

 

ASTA SE22604/2010 e Flotägårds David S30860/2002 u Doverdalens Popzie S16876/2006 Äg: Jimmy Johansson, Rydaholm.

02/11. Domare: Leif Ringström. Drev 1: Tappten var utom hörhåll, rå sågs 3 ggr med hunden 1 min efter. Drev 2:Gick i snäva bukter,rå sågs 1 gång med hunden 2 min efter. Pejlförsedd. Rå 90(40), Rå 90

Ep: 4 – 4(3) / 5 – 5 – 5(1) / 5(4) – 5 / 4 – 4 – 5 = 46 Dpr: I Rå, I Rå

BÖSSKOLVENS KAPTEN HOOK SE35017/2010 e Drevkompis Jim S43814/2005 u Pinnådalens Ebba S36011/2007 Äg: Linus Nilsson, .

18/11. Domare: Sven-åke Tagesson. 1: Hunden släpps 0800 med upptag på rå 0830,som drivs i 51 min varefter tappt uppstår. 2:Åter loss med upptag på rå,som drivs mycket bra utan tappt i 81 min. Rå synliga i båda dreven med hunden 0,5-1 min efter. 3: I tredje släppet inget upptag. Hunden kopplas 1437 och provet avslutas. Provet avslutas 1437. Pejlförsedd. Rå 51(46), Rå 81(68)

Ep: 4 – 4(1) / 4 – 4 – 3(2) / 4(4) – 4 / 4 – 4 – 4 = 39 Dpr: III Rå, II Rå

FÅLLENS KITTY S46992/2008 e Drevstigens Yppo S57225/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Sabine O Neil Dinning, Rydaholm.

02/11. Domare: Hans-ove Andersson. Släpp 1: Loss 0800 söker ut mkt bra reser rå som drivs i fina bukter,rå synligt flertal ggr med hund 1-3 min efter, Nytt släpp men kan ej finna fler djur.Råfattiga marker för tillfället. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Rå 95

Ep: 5 – 4(1) / 4 – 4 – 4(1) / 4(3) – 4 / 5 – 4 – 4 = 42 Dpr: I Rå

FÅLLENS KITTY S46992/2008 e Drevstigens Yppo S57225/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Sabine O Neil Dinning, Rydaholm.

12/11. Domare: Leif Ringström. Drev 1: Haren sågs en gång med hunden 3 min efter. Drev 2: Gick ur hörhåll,hunden återkom klockan 1600. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Hare 90(25), Okänt 15

Ep: 4 – 4(2) / 5 – 5 – 5(1) / 4(3) – 4 / 5 – 5 – 5 = 46 Dpr: I Hare

HENKE SE17739/2011 e Majbergets Kalle S26376/2006 u Tolsebodas Ubba S36688/2008 Äg: Joel Svensson, Älmhult.

17/11. Domare: Johan Berggren. Drev 1: Snabbt upptag på rå som spåras av vid nysladdad väg.Blåses av på nära håll.Drev 2: Reser hare som kommer till oss på vägen,föraren väljer att koppla vid tappt.Drev 3: Får slag men stannar vid sjökant,troligen rå som står på en ö som ligger strax utanför. Drev 4: Efter mycket bra sök så reser Henke,ett drev som går knackigt.Troligen en hare,föraren kopplar på tappt. Drev 5: Får ett påstick,men gå upp till väg där föraren kopplar.Provet avslutas 1415. Provet avslutas 1415. Pejlförsedd. Rå 108(12), Hare 13, Okänt, Okänt 29(10)

Ep: 5 – 5(3) / 4 – 5 – 4(2) / 5(3) – 4 / 3 – 4 – 4 = 43 Dpr: I Rå

JUNKBODAS PELÉ S48725/2008 e Aldermyrens Tarras S53418/2003 u Dreveråsens Sita I S23953/2002 Äg: Arnold Davidsson, Strömsnäsbruk.

01/11. Domare: Sven-åke Tagesson. 1: Hunden släpps 0800 med snabbt upptag på rå,som drivs i snäva bukter till full tid. 2: Hunden reser åter rå,som drivs på samma sätt som i första drevet till full tid. 3: Ett snabbt upptag på rå,med drev i snäva bukter,tills ägaren kallar in hunden och kopplar.(Pga vädret) Rå synliga i samtliga drev med hunden 0,5-2 min efter. Provet avslutas 1335. Pejlförsedd. Rå 97, Rå 92, Rå 69

Ep: 4 – 5(2) / 5 – 5 – 5(1) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 6 = 48 Dpr: I Rå, I Rå, II Rå ,D-cert

PRICKEN S40766/2009 e Thepelis Alex S21209/2003 u Debbie S41650/2006 Äg: Magnus Danielsson, Älmhult.

07/11. Domare: Martin Rydiander. 1: Efter utmärkt sök reses 3 rå som ses i upptaget.Drevet korsar bred kanal 2 ggr innan de sträcker ut.Ser ensamt rå efter 1 tim med hund 8 min efter.Två tappter på 9 o 6 min.Visslas in på tappt vid full tid från 400 m. 2: Efter mkt bra sök o upptag reses rå,som ses efter 50 min med hund 2 min efter.Visslas in från 300 m vid tappt. 3: Reser hare som ses i upptaget.Ägaren kopplar på tappt o provet avslutas. Driver för dagen lite långsamt,vilket gör att han blir lite gles i skallet ibland. Provet avslutas 1348. Pejlförsedd. Rå 94(15), Rå 92(5), Hare 4

Ep: 5 – 5(2) / 4 – 3(1) – 4(2) / 4(1) – 4 / 3 – 5 – 5 = 42 Dpr: I Rå, I Rå

SIMBACKENS UDDIS S31560/2008 e Alors Yto S43852/2003 u Simbackens Tina S40498/2005 Äg: Johan Berggren, Vislanda.

09/11. Domare: Mats Bengtsson. Väcker på förmodad hare och föraren kopplar,reser sedan hare som går till full tid med två tapp haren synlig efter en timme.Reser rå i andra drevet som går till full tid med en längre tappt.Trevlig hund som verka föredra hare. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Okänt, Hare 90(33), Rå 90(24)

Ep: 4 – 4(3) / 4 – 5 – 4(3) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 44 Dpr: I Hare, I Rå

SIMBACKENS UDDIS S31560/2008 e Alors Yto S43852/2003 u Simbackens Tina S40498/2005 Äg: Johan Berggren, Vislanda.

05/11. Domare: Sven-åke Tagesson. 1: Tiken loss 0800 tar an hare,som var synlig 200 m framför oss och driver denna förtjänstfullt i 66 min tills hon får dötappt och kopplas. 2: Släpps åter och söker ut mkt bra,tar upp hare.Som passera oss på 20 m håll. Tiken får en tappt på 21 min men reser åter.Haren synlig när den korsar en liten grusväg med tiken ca 2 min efter,koppling sker efter full tid. 3: Åter loss och upptag på rå,som drivs i snäva bukter tills dagen tar slut,och tiken kopplas. Dagen har bjudit på ett stabilt väder regn,regn och åter regn. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Hare 66(22), Hare 98(21), Rå 51

Ep: 4 – 5(1) / 5 – 5 – 5(2) / 5(4) – 5 / 4 – 5 – 5 = 48 Dpr: II Hare, I Hare, III Rå ,D-cert

SIMBACKENS UGGLAS S31558/2008 e Alors Yto S43852/2003 u Simbackens Tina S40498/2005 Äg: Jonas Ericsson, Vislanda.

14/11. Domare: Joakim Berggren. Drev 1: Hund har gjort ett exemplariskt sökarbete utan att finna slag,då såten är rå tom. Drev 2: Efter en bra sökrunda går hunden över väg och finner slag,rå drivs till full tid utan noterbara tappter.Hund visslas av på tappt,och kommer till husse. Drev 3: Ett trångt sök leder till upptag och buktar bra i en halvtimme,sen blir det tappt vid en bred kanal,och hund visslas in på återgång. Provet avslutas 1502. Pejlförsedd. Okänt, Rå 94, Rå 35

Ep: 4 – 4(2) / 4 – 5 – 4(2) / 5(2) – 5 / 4 – 4 – 4 = 43 Dpr: I Rå

SIMBACKENS ULLIS S31559/2008 e Alors Yto S43852/2003 u Simbackens Tina S40498/2005 Äg: Jonas Krafth, Hamneda.

16/11. Domare: John Jönsson. Drev 1: Reser rå kort efter vi släppt,rå synligt efter 40 min hund 2-3 min efter.Drev 2: Reser och driver 46 min,kopplas på väg. Drev 3: Söker och finner slag efter en stunds sökarbete,väcker med några skall å reser rå,som spåras på väg. Tappar i nyröjd granplantering. Drev 4: Reser rå i ungskog,rådjuret passerar kraftledning efter 15 min hund 2 min efter och släpper på grusväg,återkommer till ägaren och kopplas 1450. För dagen otur med drevtiderna men ett väl hörbart skall. Provet avslutas 1450. Pejlförsedd. Rå 50, Okänt 46, Rå 51, Rå 47

Ep: 4 – 5(2) / 4 – 4 – 4(1) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 44 Dpr: III Rå, III Rå, III Rå

SLAGSTIGENS RAILI SE25542/2010 e Ari N04023/02 u Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Sivert Adolfsson, Lenhovda.

15/11. Domare: Roland Johansson. Släpp 1: Tappade kontakt med hund pga strul med gps,och ett annat drev kom in i provområdet. Provet avslutas 1330. Pejlförsedd. Okänt 30(115)

Ep: 3(1) – 3(2) / 3 – 0 – 0 / 0 – 0 / 0 – 2 – 3 = 14 Dpr: 0:a

TOLSEBODAS VIRA S23916/2009 e Ekarpsgårdens Jalle I S69457/2006 u Tolsebodas Rita S59706/2006 Äg: Magnus Sjöstrand, Älmhult.

18/11. Domare: Fredrik Svensson. Släpp 1: Hunden släppte vid grusväg. Släpp 2: Drev till full tid och kallades av inom synhåll. Provet avslutas 1350. Pejlförsedd. Rå 34, Rå 90(22)

Ep: 3(1) – 3(3) / 4 – 5 – 5(2) / 5(4) – 4 / 5 – 4 – 4 = 42 Dpr: I Rå

TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 e Pavjs Ricky S63414/2004 u Tuthammarens Essie S35489/2000H Äg: Martin Davidsson, Strömsnäsbruk.

07/11. Domare: Hans-ove Andersson. Släpp 1: Släpp vid plantering söker ut mkt bra reser rå m kid som vi ser ett flertal ggr.Lägger av å kommer åter till ägaren.Släpp 2: Reser rå driver mkt bra i fina bukter som är en fröjd att lyssna på,med ett väldigt fint skall o skallmarkering. Släpp 3:Ännu ett fint drev som påminner mycket av drev 2, och hunden ligger 2-3 min efter rå. släpp 4: Reser rå som drivs åter igen i lagom takt i små bukter. Hunden är väldigt spårnoga.Står på en höjd och ser hur den arbetar med att följa löpan.En väldigt trevlig hund med mycket jaktlust. Provet avslutas 1515. Pejlförsedd. Rå 62, Rå 97, Rå 96, Rå 62

Ep: 5 – 5(2) / 5 – 5 – 5(1) / 5(4) – 5 / 5 – 5 – 6 = 51 Dpr: II Rå, I Rå, I Rå, II Rå ,D-cert