LAGAN 2010-11-01 – 2010-11-30

J SKOGSSKALLETS FIGO S42883/2007 e SEJCH Brånshults Malte S30828/99H u J Vättervindens Lina S33232/2002 Äg: Jönsson Martin O John, Agunnaryd.

19/11. Domare: Gustavsson Reine. Drev 1 o 2 kopplad på löpan, 3 på tappt o 4 på självman återgång. Har för dagen mkt svårt att driva. Flera noterbara tappter o många 3-min tappter i vanlig skogsterräng. Pga av sitt trånga sök stöter vi upp rå i drev 3 o 4 varpå drev 3 kastar sig över en 2,5 m bred bäck o Figo går ej över. Drev 1 o 2 normala upptag. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Rå 93(38), Rå 99(12), Rå 2, Rå 63

Ep: 3(1) – 4(2) / 3 – 4 – 4(2) / 5(3) – 6 / 4 – 3 – 6 = 42
Dpr: I Rå, I Rå, II Rå

HÄRKILAS ULO II S33450/2007 e SEJCH SEUCH Härkilas Meijo I S39453/2002H u Härkilas Pila Ii S64638/2003 Äg: Nilsson Henrik, Agunnaryd.

01/11. Domare: Liljedahl Arne. 1 o 2: Hackigt drev i 24 min, troligen hare, byter sen till rå med drev i 25 min. Återkommer med riklig skallgivning på löpan och kopplas. 3: Efter riklig väckning drev i 22 min. 4: Rikllig väckning, driver sen rå i 4 repriser. Provet avslutas 1323. Pejlförsedd. Okänt 24(13), Rå 25, Okänt 22, Rå 77(45)

Ep: 4 – 3(4) / 3 – 4 – 3(4) / 5(3) – 3(2) / 4 – 4 – 3 = 36
Dpr: II Rå

ALORS ÖLA I S13422/2009 e J Kullajägarns Chicko S30570/2006 u SEJCH SEUCH Alors Yrsa S43854/2003 Äg: Bengtsson Bengt-åke, Eneryda.

09/11. Domare: Rosengren Henrik. Öla har under dagen 2 prisvärda drev. En mkt trevlig ungtik med lovande förutsättningar. Provet avslutas 1512. Pejlförsedd. Rå 68, Rå 95

Ep: 3(1) – 4(3) / 4 – 5 – 5(2) / 5(3) – 4 / 5 – 4 – 5 = 44
Dpr: II Rå, I Rå

J LÅNGSJÖNS NALLA S43529/2007 e SEUCH SEJCH Trajåsens Fargo S54583/2002 u SEJCH Långsjöns Dezzi S27321/2003 Äg: Gunnarsson Arne, Strömsnäsbruk.

14/11. Domare: Johansson Jörgen. Släpps 8.00 och reser rå som drivs med många ej noterbara tappter till full tid, kopplas på löpan. Reser rå som drivs i 79 min, med 46 min tappt, får inget flyt i dreven och kopplas. Släpps en gång till, väcker, men kan ej resa och kopplas och provet avslutas. Provet avslutas 1420. Pejlförsedd. Rå 92, Rå 79(46)

Ep: 4 – 4(3) / 3 – 4 – 4(2) / 4(3) – 4 / 3 – 4 – 4 = 38
Dpr: I Rå, II Rå

SEVCH SEJCH BÖSSKOLVENS EFFIE S51797/2005 e SEUCH SEJCH Hjortmossens Esso S10387/99H u SEUCH SEJCH Ovandalens Nicky S30026/97H Äg: Johansson Lennart, Örkelljunga.

16/11. Domare: Bengtsson Mats. Mkt svårbedömd hund, trots att hunden ses ett otal gånger i de tre dreven kan inget drevdjur konstateras i de tre dreven. Provet avslutas 1430. Pejlförsedd. Okänt 34(67), Okänt 32(100), Okänt 50(26)

Ep: 4 – 3(4) / 3 – 3 – 3(3) / 5(4) – 4 / 4 – 4 – 3 = 36
Dpr

FÅLLENS KITTY S46992/2008 e SEVCH SEJCH SEUCH Drevstigens Yppo S57225/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Svensson Dinning Sabine, Rydaholm.

14/11. Domare: Frisk Johan. Släpps 8.00 och Kitty söker med mkt bra kontakt av stora ytor utan att slag hittas. Provgrupp förflyttar sig hela tiden. Finner rå i en stor mosse 200m ifrån oss. Driver med bra hörbarhet och mkt tätt skall. Tappterna kommer i vattensjuk terräng. Vi ser rå 2ggr med hunden knappt 100m bakom. Ropas in från kortare avstånd på drev, dock utom synhåll. Tar upp rå som drivs som tidigare med fin nyansering och täyy skall. Kallas av drev efter 60 min drev. Provet avslutas 1450. Pejlförsedd. Rå 106(63), Rå 66(13)

Ep: 5 – 4(1) / 4 – 6 – 4(1) / 4(4) – 6 / 3 – 5 – 5 = 46
Dpr: I Rå, II Rå

J TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 e J SEUCH Pavjs Ricky S63414/2004 u SEJCH SEUCH SEVCH Tuthammarens Essie S35489/2000H Äg: Davidsson Martin, Strömsnäsbruk.

10/11. Domare: Ragnarsson Kjell. Ut i bra sök och reser rå som sågs 1ggn med Elin 1min efter. Driver utm i en stor bukt till full tid och kallas in från långt håll. Söker som tidigare och reser rå som sågs 2gg med Elin 3 o 1 min efter. Driver utm med bra nyansering, får en mindre tappt pga av att rå hoppat över ett fårstängsel, där Elin fick hjälpas över. Fortsatte sedan till full tid o kopplas på löpan. Släpp 3: Söker ngt sämre, upptag på rå som vi såg och troligen stötte. Driver i 20 min, lägger sedan av och kommer tillbaka till oss. Provet avslutas 1405. Pejlförsedd. Rå 95, Rå 100(16), Rå 20

Ep: 4 – 5(1) / 6 – 6 – 5(2) / 5(3) – 5 / 5 – 5 – 5 = 51
Dpr: I Rå, I Rå

J HÄNJARPS DIXI S34698/2008 e J Drevkompis Jim S43814/2005 u J Carro S13946/2004 Äg: Jonasson Per, Hamneda.

18/11. Domare: Persson Mats. Reser okänt som tappas på frusen grusväg. Går sedan lös och reser hare på betesmark, även den tappas på grusväg. Återkom själv från tappten. Äg önskade rå. Förflyttning med Dixi lös. Upptag på rå med mkt bra drev till full tid, vislas av drevet och kopplas. Nästa släpp åter kvickt upptag på rå med mkt bra drev till full tid. Ropas av löpan med visst besvär. Kopplas och provet avslutas med tiken i bra kondition. En mkt trevlig tik med stor jaktlust. Provet avslutas 1353. Pejlförsedd. Okänt 9, Hare 11, Rå 130, Rå 94(13)

Ep: 5 – 5(3) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 48
Dpr: I Rå, I Rå, D-cert

J HÄNJARPS DAG-OTTO S34701/2008 e J Drevkompis Jim S43814/2005 u J Carro S13946/2004 Äg: Fransson Mats, Strömsnäsbruk.

16/11. Domare: Liljedahl Arne. Dag-Otto har under dagen 3 mkt bra rå-drev. Lägger av på de 2 första när rå sträcker ut. Visslas in på det tredje från nära håll. En mkt bra råhund med ett flertonigt och mkt hörbart skall. Provet avslutas 1342. Pejlförsedd. Rå 50, Rå 64, Rå 91

Ep: 5 – 4(1) / 5 – 5 – 5(1) / 5(3) – 5 / 5 – 4 – 5 = 48
Dpr: III Rå, II Rå, I Rå, D-cert

KULLAJÄGARNS FRODO S40050/2009 e J Drevkompis Jim S43814/2005 u J Kullajägarns Assi S53935/2002 Äg: Nykvist Göte, Växjö.

17/11. Domare: Adolfsson Sivert. Frode reser och det buktar i närområdet varefter det byter buktområde och går ur hörhåll. Får så småningom åter kontakt och hunden kopplas när 3-timmarsregeln enligt §18 inträtt. Vid släpp 2 var söket begränsat och provet avbröts. Provet avslutas 1320. Pejlförsedd. Okänt 34(6)

Ep: 4 – 4(2) / 4 – 4 – 4(1) / 4(3) – 4 / 3 – 4 – 5 = 40
Dpr: 0:a

HARFALLS CINDY S32001/2008 e J Drevkompis Jim S43814/2005 u Biabys Ritza S40137/2002

22/11. Domare: Vouti Jyrki. Cindy går ut i sök i bra fart och reser snabbt rå med enstaka markeringsskall när hon hittade slag. Driver i tre repriser med tappter i områden med mkt vatten tills drevet går ur hörhåll. Vi får ingen mer kontakt med drevet utan väntar tills hon återkommer till gården och provet avslutas Provet avslutas 1323. Pejlförsedd. Rå 80(56)

Ep: 4 – 4(2) / 4 – 4 – 3(2) / 5(3) – 5 / 3 – 4 – 4 = 40
Dpr: II Rå

J FREIA S18762/2007 e NOJCH NOUCH SEJCH SEUCH Simson N11464/04 u NOJCH Allestorps Asta S51887/2003 Äg: Carlsson Claes, Gullabo.

11/11. Domare: Adolfsson Sivert. Släpp 1: Drevet gick in på grannmarken där skogsplantering pågick. Vi hörde polackerna vissla på hunden, och valde att avsluta släppet. Släpp 2: Efter ett omfattande slagarbete reser hunden ett rådjur, vilket rör sig över stor yta med mkt kärr-sankmarker och breda bäckar. Drevet slutar vid bred bäck, där drevdjuret passerade för andra ggn. Återkommer till äg på signal. Provet avslutas 1330. Pejlförsedd. Rå 66(12), Rå 70

Ep: 6 – 4(2) / 4 – 5 – 4(1) / 6(3) – 4 / 4 – 5 – 5 = 47
Dpr: II Rå, II Rå

J HÄNJARPS DIX S34703/2008 e J Drevkompis Jim S43814/2005 u J Carro S13946/2004 Äg: Rosengren Henrik, Strömsnäsbruk.

18/11. Domare: Bengtsson Bengt-åke. Drev 1: Tar omg nattslag o reser rå som drivs i en repris till full tid, rå synligt med hunden 2 min efter. Kopplas på löpan. Drev 2: Reser rå 10 min efter släpp. Driver mkt förtjänstfullt på ett mindre antal hektar till full tid. Rå synligt 4ggr med dix 1-3 min efter. Kopplas på löpan. Drev 3: Tar efter bra sök och slagarbete upp rå som ses 2 ggr med dix 1-2 min efter. Tappter sker i ett blötområde. Blåses in på lagom långt avstånd och han lägger av och kommer till husse. Ett mkt lugnt och bra drevsätt som gör att rå buktar i snäva områden. Provet avslutas 1445. Pejlförsedd. Rå 97, Rå 104, Rå 98(10)

Ep: 4 – 5(2) / 6 – 6 – 5(2) / 5(3) – 5 / 3 – 4 – 6 = 49
Dpr: I Rå, I Rå, I Rå, D-cert

DUNGABACKENS LINA S22336/2006 e SEJCH Härkilas Milo I S34492/98H u J Sköldsta’s Anja S52009/2004 Äg: Folkesson Jan, Ryssby.

21/11. Domare: Dinning Sabine. Drev 1: Omg. slag, väckskall och reser rå 809. Buktar väl i hörhåll till full tid. Visslas av drevet. Rå avspårad i snön, och även synlig med hund 2 min efter. Mkt spårnoga tik. Drev 2: Efter flera sökturer kommer tiken på slag efter rå som hon reser och drevet går ur hörhåll. Spåras av i snön när vi försöker komma ikapp. Tiken återkommer i slagen med enstaka väckskall 1307, och provet avslutas 1313. Provet avslutas 1313. Pejlförsedd. Rå 97, Rå 17

Ep: 4 – 3(2) / 5 – 5 – 4(2) / 4(3) – 5 / 5 – 6 – 4 = 45
Dpr: I Rå