Rörligt prov Lagan April 2010

Fållens Kitty S46992/2008 Ägare Sabine S Dinning

Tar villigt an, får ringa vid 1:a V, klarar utan hjälp. Får större tappt sträcka 2, klarar V:2 m bloduppehåll, samt även sträcka 3 och V:4. Därefter osäkert kryssande. Får större tappt får återföras, troligen störes av viltvittring. Finner viltdelen. Under hela provet alldeles för ivrig samt okoncentrerad därav priset.

2 öppen klass Domare Sven Wester

Brinnsjöns Hessi S53910/2007 Ägare Claes Carlsson

Tar snabbt an spåret. Klarar ej vinkel 1 o 2 (viltstörning) återförs. Klarar ej sträcka 3 bryter ut och börjar skalla. Tappar sedan helt intresset för spårning gäller även vinkel 3 och sträcka 4, samt vinkel 5. Spårar sedan sträcka 5 och finner viltdel. En hund som för dagen störs av korsande vilt.

0 öppen klass Domare Åke Johansson