Utställningen i Åseda 16 augusti 2020 är inställd p.g.a Covid-19. Dispensansökan om att få starta på drevprov tills tre förstapris uppnåtts utan utställningsmerit är insänd till SKK av SDK. Dessa provmeriter stambokförs först när utställningsmerit erhållits. Mer info kommer innan höstens drevprov.

Senaste Styrelseprotokollet från SDK