Ni som inte var på årsmötet men önskar få era diplom för drevprov kontaktar Mats Bengtsson via mejl

mats.bengt@gmail.com

Skriv i mejlet vilken hund det gäller och när den startat samt adressuppgifter.