Från År Mån Dag SKK-datanr. Plats
2015-04-18 2015 4 18 Ryssbyprovet Ordinarie   prov X
Till År Mån Dag Arrangör/lokalavdelning
2015-04-19 2015 4 19 Kronobergs Dreverklubb Rörligt prov
Katalog nr. 1. Hundens namn 4. Nationalbeteckning Provdag Anlagsklass Öppen klass HP VP Domarens namnteckning med
namförtydligande
Ras 2. Ägarens namn 5. Registreringsnummer
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Ej GK GK 1, 2, 3, 0
1 1. Åskbergets   Åxye 4, 5, 6 SE34946/2010 18-apr X Sabine S Dinning
2. Catalin   Johansson
3. Tutaryd   Sofielund  341 91 Ljungby 19550412-9320
2 1. Good Choise   Agathe 4, 5, 6 SE47061/2013 18-apr X Sabine S Dinning
2. Annette   Petersson / Haris Santic
3. Ljusseveka   9  331 34  Värnamo 19550412-9320
3 1. Good choise   an eye of the Tiger 4, 5, 6 SE47062/2013 19-apr X Marie Jacobsson
2. Susanne &   Roy Nilsson
3. Dannäs   Fyllekul 1 330 12  Forsheda 19591007-1629
4 1. Veckos   Qvinta 4, 5, 6 SE28555/2013 18-apr X HP Sabine S Dinning
2. Berndt   Wernersson
3. Dansbanevägen   14  330 15  Bor 19550412-9320
5 1. Lotuz   TAVLIC 004210 4, 5, 6 Tavlic004210 19-apr 1 Sabine S Dinning
2. Peter   Heinmets
3. Äspevägen   3   360 71  Norrhult 19550412-9320
6 1. Good Choise   Agathe 4, 5, 6 SE47061/2013 19-apr 3 Marie Jacobsson
2. Annette   Petersson / Haris Santic
3. Ljusseveka   9  331 34  Värnamo 19591007-1629
7 1. Åskbergets   Åxye 4, 5, 6 SE34946/2010 19-apr 0 Marie Jacobsson
2. Catalin   Johansson
3. Tutaryd   Sofielund  341 91 Ljungby 19591007-1629
8 1. Veckos   Qvinta 4, 5, 6 SE28555/2013 19-apr 1 Sabine S Dinning
2. Berndt   Wernersson
3. Dansbanevägen   14  330 15  Bor 19550412-9320