För att erövra priset krävs fem inteckningar av samma ägare.

Pris till årets Klubbmästare

1998 Biabys Rapp S14991/95 Dan Rohdin

1999 Ludde S35610/95 Arne Johansson

2000 Ludde S35610/95 Arne Johansson

2001 Fia N14494/00 Arne Liljedahl

2002 Betty S46838/99 Andreas Johansson

2003 Fia N14494/00 Arne Liljedahl

2004 Alors Yto S43852/2003 Arne Liljedahl

2005 Skottatorpets Fia S27347/99 Martin Rydiander

2006 Slagstigens Jumbo S22086/2005 Henrik Kraft

2007 Drevkompis Jim S43814/2005 Reine Gustavsson

2008 Drevkompis Jim S43814/2005 Reine Gustavsson

2009 Skogsskallets Figo S42883/2007 Martin Jönsson

2010 Hänjarps Dixi S34698/2008 Per Jonasson

2011 Pricken S40766/2009 Magnus Danielsson

2012 Junkbodas Pele S48725/2008 Arnold Davidsson

2013 Alors Acke SE32683/2010 Mathias Svensson

2014 Slagstigens Tristan SE47437/2012 Joakim Berggren

2015 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson

2016 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson

2017 Friljusets Dina SE45201/2015 Axel Hjelm

2018 Friljusets Dina SE45201/2015 Axel Hjelm

2019 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson