Vandringspris till bästa rävhund. 3 inteckningar. Lägst 2:a pris.

1986 Basse S42662/84 Arne Bengtsson

1988 Aidi S52718/82 K-A Axelsson

1991 Lagan provet Alors Effe S21705/87 Arne Johansson

1991 Åseda provet Härkilas Fix I S19645/86 Bertil Jönsson

1996 Kåwes Nicke S19599/93 Krister Jansson

1999 Biabys Ötilia S47492/98 Bo Belestam

2002 Fia N14494/00 Arne Liljedahl

2003 Fia N14494/00 Arne Liljedahl

2004 Skottatorpets Fia S27347/99 Martin Rydiander

2005 Mörka Skogs Di Sippa S28501/2002 Roger Nilsson

2009 Bjevas Hassel S67675/2004 Johan Berggren

2011 Tuthammarens Elin S39965/2008 Martin Davidsson

2013 Friljusets Anja-Messi SE32149/2011

2014 B-Aija NO40643/2013 Geir Dalby

2014

2015 Skogspilens Aija SE47589/2011 Göran Svensson

2016 Friljusets Bellmann SE43688/2012 Erik Bergström

2017 Friljusets Dina SE45201/2015 Axel Hjelm

2018 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson

2019 Strättöjägarens Axo SE52019/2018 Reine Gustafsson