Utdelas till provets bästa Kronobergshund

2004 Skottatorpets Fia S27347/99 Martin Rydiander

2005 Alors Yto S43852/2003 Arne Liljedahl

2006 Drevkompis Stella S43811/2005 Hans och Martin Kjellman

2007 Drevkompis Jim S43814/2005 Reine Gustafsson

2008 Drevkompis Jim S43814/2005 Reine Gustafsson

2009 Hänjarps Dixi S34698/2008 Per Jonasson

2010 Hänjarps Dixi S34698/2008 Per Jonasson

2011 Tuthammarens Elin S39965/2008 Martin Davidsson

2012 Junkbodas Pele S48725/2008 Arnold Davidsson

2013 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson

2014 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson

2015 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson VP erövrat