Utdelas till provets bästa rådjurshund

2005 Alors Yto S43852/2003 Arne Liljedahl

2006 Drevkompis Stella S43811/2005 Hans och Martin Kjellman

2007 Drevkompis Jim S43814/2005 Reine Gustafsson

2008 Drevkompis Jim S43814/2005 Reine Gustafsson

2009 Hänjarps Dixi S34698/2008 Per Jonasson

2010 Hänjarps Dixi S34698/2008 Per Jonasson

2011 Tuthammarens Elin S39965/2008 Martin Davidsson

2012 Junkbodas Pele S48725/2008 Arnold Davidsson

2013 Slagstigens Tristan SE47437/2012 Joakim Berggren

2014 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson

2015 Hänjarps Dag-Otto S34701/2008 Mats Fransson

2016 Friljusets Bea I SE43686/2012 Martin Davidsson VP erövrat genom tre inteckningar.

Nytt HP delas ut för varje år

2017 Friljusets Cehuperman SE40886/2013 Anders Nilsson

2018 Skottatorpets Hedda SE28044/2016 Bengt-Åke Bengtsson

2019 Viltstigens Frasse SE48254/2017 Erik Bergström