Statuterna enligt årsmötesbeslut 2004-02-07

Enligt årsmötesbeslut ska Svenska Dreverklubbens SM-tabell användas vid poängberäkning till våra vandringspriser och tävlingar. Poängbestämmelserna finns att läsa på SDK:s hemsida under DREVPROV-mästerskap samt i årsboken.

Provets Bästa hund: Minst två starter i Kronobergs DK. Vid fler starter får det sämsta provet räknas bort. De sammanlagda poängen (drevpoäng + EP) delas med antalet starter som räknas. Den som har högst medelpoäng vinner. SDK:s HP (guldhunden)

Bästa klubbhund: Hund vars ägare är medlem i Kronobergs DK. Minst två starter i Kronobergs DK. Vid fler starter får det sämsta provet räknas bort. De sammanlagda poängen (drevpoäng + EP) delas med antalet starter som räknas. Den som har högst medelpoäng vinner. SDK:s Vandringspris

Bästa unghund: Hund född tidigast året före provsäsongen. Minst två starter i Kronobergs DK. Vid fler starter får det sämsta provet räknas bort. De sammanlagda poängen (drevpoäng + EP) delas med antalet starter som räknas. Den som har högst medelpoäng vinner. HP utdelas.

Bästa allroundhund: Minst andra pris på två olika djurslag. Minst två starter i Kronobergs DK. Vid fler starter får det sämsta provet räknas bort. De sammanlagda poängen (drevpoäng + EP) delas med antalet starter som räknas. Den som har högst medelpoäng vinner. Inget nytt VP instiftat.

Bästa harhund: Pris på hare vid minst två provtillfällen i Kronobergs DK. Varav andra pris vid minst ett prov. De sammanlagda drevpoängen på hare plus EP delas på antalet starter där harpris ingår. Den som får högst medelpoäng vinner. Vid mer än två starter får det sämsta provet räknas bort. Skånes Dreverklubbs Vandringspris

Bästa rådjurshund: Pris på rådjur vid minst två provtillfällen i Kronobergs DK varav första pris vid minst ett prov. De sammanlagda drevpoängen på rådjur plus EP delas på antalet starter där rådjurspris ingår. Den som får högst medelpoäng vinner. Vid mer än två starter får det sämsta provet räknas bort. Kronobergs Dreverklubbs Vandringspris

Bästa rävhund: Enligt årsmötesbeslut 2017. Minst andra pris på räv i Kronobergs DK. Högst sammanlagd prispoäng på räv. Vid lika prispoäng avgör medel EP på prov där rävpriserna ingår. Beräkning av prispoäng och EP enligt SDK:s gällande tabell. Kennel Skedaströms Vandringspris 

Klubbmästerskap: Enligt årsmötesbeslut 2017.Modifiering 2019

De sex främsta från Provets bästa hund lista kvalificerar sig till ett klubbmästerskap som hålls sista fredagen i oktober året därpå. De tre främsta från klubbmästerskapet går till SM-uttagningen.

Vinnaren erhåller titeln Klubbmästare. Jönköpings Dreverklubbs Jubileumspris

SM-uttagning (klubbkamp):

Är en uttagning mellan Kronoberg, Jönköping, Skåne, Halland, Kalmar och Blekinge, där de 4 bäst placerade hundarna går till SM. Antalet deltagande hundar från respektive lokalklubb baseras på antalet medlemmar. Arrangörskapet alternerar mellan lokalklubbarna.

Uttagning till SM-kval: De tre främsta från klubbmästerskapet deltar i SM-uttagningen. Ägare måste vara medlem i Kronobergs DK.